Tavlan en statussymbol

Att ha tavlor på väggarna var under 1000-talet inget alls som någon lade märke till det var istället en brandfara då de ofta var gjorda av organiskt material. Kultur och konst var som bortglömt under denna mörka tid i Europa. De var istället i andra världsdelar såsom i Asien och Sydamerika som tavlor redan hunnit bli symboler som var förknippade med status och en viss klass i samhället. Det var något fint och ofta lyckobringande då tavlorna inte sällan hade motiv som avbildade gudarna. På den tiden trodde man att det var gudarna som avgjorde framgången i livet och för ens famil. Att då ha köpt eller jobbat för något som avbildade dem ansågs vara väldigt högt uppsatta hos gudarna. Flertalet av kungarna byggde stora samlingar av tavlor och det var oftast den enskilt största utgiften för en krigsherre. Allt för att blidka gudarna och uppnå en så hög status i samhället med hjälp av avbildande tavlor.

Tankarna låg kring att låta folk tro att den gunst som fick genom att ha avbilderna på gudarna också gjorde dem osårbara för maktskiften och andra saker som skulle få dem att inte längre kunna styra och ställa. Enligt https://www.mynewart.se så har tavlor i dagen tid återfunnit sin status, och som en tingest som förmedlar klass och äkthet i sociala cirklar. Ofta hemma hos ambassadörer eller andra företrädare för länder och andra så finns det återkommande att tavlor spelar en stor roll. Nu är det inte längre för att gudarna skall hjälpa till att åstadkomma saker eller att du som innehavare skall sitta säker på ditt ämbete. Numera är det för att imponera och visa hur pass bildad och smart du är som valt att äga en tavla. Olika tavlor och deras konstnärer skickar ut olika budskap i konstnärskretsarna. Om du äger en av tavlorna från antiken så anses du vara kunnig och duktig med ord och du är en taktiker utan dess like. När det kommer till tavlor från 1500-talet och den upplysta tiden. Då är du att anse som en innovatör och någon som inte räds att skapa nytt och förändra det vi står i nu. Går vi framåt i tiden så är det mot 1700-talet och romantikerna, och precis som namnet säger så är det här tavlor som gärna imponerar på det kvinnliga könet. Här finns kvinnotjusarna och de som anses ha en makt med ord och flärd. Här finner vi också de modeintresserade. Alla dessa attribut bara genom att hänga en tavla på väggen. Det är det som är det fina med tavlor.